Tjenester


Vi kan tilby følgende:

Alt innom innregulering av luftmengder

Feilsøking av ventilasjonsproblemer med tiltakspakke

Lydproblems tiltak

Giring av vifter

 Ventilasjons montasje

Service på ventilasjon

 Lagerbytte

Salg av luftfordelningsutstyr (www.klimatbyran.se)

avas 2

Se hvem av våre ansatte du kan kontakte direkte.